Welkom bij ProFFFProfesseurs de français en Flandre - De lerarenvereniging van leraren Frans in Vlaanderen


PROFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

PROFFF is een vereniging zonder winstoogmerk, die steunt op het vrijwilligerswerk van haar bestuur en dus volledig onafhankelijk is. De kosten worden gedragen door de leden.

Bent u nog geen lid? Klik bovenaan deze pagina op "Registreren". Lidgeld kost 25 euro per jaar. U krijgt dan ook 4 keer ons ledentijdschrift ProFFF in de bus en u krijgt toegang tot het ledengedeelte van de site.

Wenst u een schoolabonnement op ons tijdschrift? Stuur ons een e-mail. Het abonnement kost 50 euro/jaar.