Ondertekening protocol Formaprim

21 juni 2019 11:51

Op vrijdag 14 juni had in lokaal 3 BC02 van het Departement Onderwijs, Koning Albert II laan 15 te Brussel, de ondertekening van het protocol FORMAPRIM plaats.