Programma 2023

Woensdag, 4 oktober 2023

Don Bosco Gent – Campus Sint-Pieters, Meersstraat 131c, 9000 Gent

Tijdens deze editie ligt de focus op de onderwijshernieuwing. Eerst geven Pascale Fierens (VUB-MILO, lerarenopleiding) en Julie Lippens (VLIR, Talenplatform) een aantal didactische tips en referenties om leerkrachten Frans te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe eindtermen in de lespraktijk. Na deze korte uiteenzetting begint de uitwisseling tussen collega’s om inspiratie en ideeën op te doen en lesmateriaal uit te wisselen (zoveel mogelijk per graad en per handboek).

Timing

  • 13.30 u. Onthaal
  • 14 u. Inleiding
  • 14.15 u.-15.00 u. Uiteenzetting door Pascale Fierens en Julie Lippens over het thema “nieuwe eindtermen in de les Frans”
  • 15.15 u.-17 u. Uitwisseling in groepjes, per graad en per handboek, volgens het BYOD- en DIY-principe (bring your own device & do it yourself)
  • 17 u.-17.30 u. Informele afsluiter