Initiatieven

FORMAPRIM & FRANCOFORM

Formaprim en FrancoForm zijn twee net-overschrijdende
nascholingsprojecten waarin PROFFF samenwerkt met institutionele
partners. Actuele info is te vinden op de respectievelijke sites van de
projecten:
www.forma-prim.be en in onze rubriek FrancoForm


Studiedag

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd waaraan ongeveer 300 leraren deelnemen.


Op deze studiedagen worden zowel buitenlandse als Vlaamse sprekers
uitgenodigd. Door het volgen van de aangeboden ateliers , die
pedagogische, didactische,culturele of wetenschappelijke thema's
behandelen, komen de leraren in contact met de meest recente
ontwikkelingen, die hun onderwijs van het Frans kunnen ondersteunen


PROFFF heeft op het gebied van nascholing een sterke reputatie
opgebouwd. De pertinente keuze van de behandelde onderwerpen en de
actieve op participatie gerichte werkvormen, zorgen telkens voor een
stijgend aantal inschrijvingen.

De studiedagen georganiseerd door
PROFFF vzw in samenwerking met de Hogeschool Gent, worden gesteund door
pedagogische adviseurs van de begeleidingsdiensten van de verschillende
netten.


Culturele activiteiten

Focus Franse Film
Focus vervangt de Week van de Franse Film is een samenwerking met
Lessen in het donker, PROFFF, de ­ Vlaamse Gemeenschap en van de
Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk, samen met verschillende
andere partners. In verschillende Vlaamse steden (Antwerpen ­ Gent ­
Brugge ­ Kortrijk enz.) worden er in de periode oktober ­ februari
schoolvoorstellingen georganiseerd van 9 recente Franse films. Voor elke
film is er een persdossier en een uitgebreide pedagogische fiche ter
beschikking.


Europese talendag

(in samenwerking met het EDT-platform - verenigingen leraren Frans, Engels en Duits-, het Goethe Instituut, British Council, Cervantes en Roeland vzw).
Ieder jaar in september sinds 2003.


Het EDT-platform ondersteunt de deelnemers via haar website: Voor meer info over aanmelding en wedstrijd, surf naar www.ond.vlaanderen.be/edt/


Overleg

PROFFF bundelt de initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs Frans vreemde taal in Vlaanderen kunnen verbeteren.


PROFFF onderhoudt regelmatige contacten met de Inspecteurs van de
Vlaamse Gemeenschap en met de pedagogische adviseurs van de
verschillende netten.


PROFFF kan rekenen op steun en medewerking van de Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk.


Verder wordt PROFFF regelmatig uitgenodigd door zowel Vlaamse als
buitenlandse instanties om deel te nemen aan grensoverschrijdende
projecten.


Door haar soepele structuur kan PROFFF ook informele initiatieven steunen , die uitgaan van spontaan ontstane werkgroepen.