Nascholingsinitiatieven

Formaprim & FrancoForm

Formaprim en FrancoForm zijn twee net-overschrijdende nascholingsprojecten waarin PROFFF samenwerkt met institutionele partners. Actuele info is te vinden op de respectievelijke pagina's van de projecten.

Studiedag

Jaarlijks organiseert PROFFF een studiedag waaraan ongeveer 300 leraren deelnemen. Deze studiedag is een samenwerking met de Hogeschool Gent. Hij wordt gesteund door pedagogische adviseurs van de begeleidingsdiensten van de verschillende netten.
Op deze studiedag nodigen we zowel buitenlandse als Vlaamse sprekers uit. De aangeboden ateliers behandelen pedagogische, didactische, culturele of wetenschappelijke thema's. Zo blijven de leraren in contact met de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied.

Online

Naast de jaarlijkse studiedag biedt PROFFF regelmatig aan haar leden gratis onlineateliers en conferenties aan.