Studiedag

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd waaraan ongeveer 300 leraren deelnemen.


Op deze studiedagen worden zowel buitenlandse als Vlaamse sprekers
uitgenodigd. Door het volgen van de aangeboden ateliers , die
pedagogische, didactische,culturele of wetenschappelijke thema's
behandelen, komen de leraren in contact met de meest recente
ontwikkelingen, die hun onderwijs van het Frans kunnen ondersteunen


PROFFF heeft op het gebied van nascholing een sterke reputatie
opgebouwd. De pertinente keuze van de behandelde onderwerpen en de
actieve op participatie gerichte werkvormen, zorgen telkens voor een
stijgend aantal inschrijvingen.

De studiedagen georganiseerd door
PROFFF vzw in samenwerking met de Hogeschool Gent, worden gesteund door
pedagogische adviseurs van de begeleidingsdiensten van de verschillende
netten.