Studiedag

STUDIEDAG 15 MAART 2019

Hoe inschrijven?

Om in te schrijven voor de studiedag moet u lid zijn van de vereniging en in orde zijn met de betaling van het lidgeld.


1 Bent u lid? Ga dan meteen naar 3


2 Bent u nog geen lid?

Meld u aan: ga naar www.profff.be en kies voor de rode knop ‘Registreren’ in de rechterbovenhoek. U vult het formuliertje in. In uw mailbox krijgt u vervolgens een betalingsuitnodiging. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een mail om uw wacht­woord te kiezen. Hierna krijgt u onmiddellijk leden­toegang tot de site.

Zorg ervoor dat u op 9 januari 2019 (14u.), startda­tum van de inschrijvingen, lid bent en in regel bent met uw lidgeld.

Als dit in orde is, bent u op 9 januari, datum van de start van de inschrijvingen, lid van PROFFF.


3 U kiest nu voor ‘inloggen’ (naast de rode knop ‘Registreren’), en geeft uw gebruikersnaam en pas­woord in.

U komt op uw ledenpagina. In het midden van die pagina staat de kalender.

Ga naar de datum van de studiedag: 15 maart 2019. U zal zien dat deze dag gemarkeerd is.

Klik erop, en klik vervolgens op ‘Meer info’. U ziet dan de info over de studiedag en daaronder ‘pro­ducten’. Het is hier dat u uw keuzes maakt.


4 Het eerste product dat u aankoopt is de ‘deel­name aan de studiedag’. Leerkrachten kiezen de eerste optie. Studenten kiezen de tweede optie. Voor studenten dient de studentenkaart voorgelegd te worden aan het onthaal alvorens men toegang krijgt tot de ateliers.De aankoop hiervan is verplicht, zonder deze aan­koop is de inschrijving niet mogelijk. Let er wel voor op dat u slechts één van de twee opties aankruist!


5 Vervolgens kiest u de ateliers die u wil volgen.

Zorg ervoor dat u geen overlappende ateliers kiest.

Eens uw keuze gemaakt, klikt u op ‘aankoop beves­tigen’.

In uw mailbox ontvangt u dan twee berichten: het eerste is een bevestiging van uw inschrijving met vermelding van de gekozen ateliers; het tweede be­richt is uw “kostennota” met de betaalinformatie. Zo vlug we uw betaling ontvangen hebben, krijgt u daarvan bevestiging.BELANGRIJKE OPMERKINGEN

  1. De inschrijvingen starten pas op 9 januari 2019 om 14u. Het is pas op dat ogenblik dat de stu­diedag in de kalender verschijnt en dat u kan beginnen met inschrijven.
  2. Door deze nieuwe procedure is het niet meer mogelijk dat de school u inschrijft voor de stu­diedag. Elk van onze leden dient zich individueel in te schrijven. Er worden ook geen facturen gemaakt voor de school: de kostennota wordt op uw naam gemaakt. U kan die natuurlijk wel gebruiken om terugbetaling te vragen van de school.