Wie zijn we?

Algemene Info

Voor wie zijn er ?

PROFFF richt zich tot alle leraren die het Frans als vreemde taal onderwijzen in het lager, secundair, volwassenen of hoger onderwijs in de verschillende netten in Vlaanderen.

Doelstelling ?

PROFFF stelt zich tot doel de kwaliteit te optimaliseren van het onderwijs van het Frans vreemde taal in Vlaanderen.

Wat doen we ?

PROFFF bundelt de initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs Frans vreemde taal in Vlaanderen kunnen verbeteren.

Concreet betekent dit het deelnemen aan net-overschrijdende nascholingsprojecten als Formaprim en FrancoForm, het organiseren van studiedagen en online nascholingen, het uitgeven van het tijdschrift ProFFF, het ontwikkelen van pedagogische fiches in het kader van het project Focus Franse Film, het organiseren van en meewerken aan taalwedstrijden (Concours haiku, Improphonies, Concours Amopa, …)

PROFFF onderhoudt regelmatige contacten met de Inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap en met de pedagogische adviseurs van de verschillende netten.

PROFFF nam deel aan de ontwikkelcommissie eindtermen Frans.

PROFFF kan rekenen op steun en medewerking van de Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk.

Verder wordt PROFFF regelmatig uitgenodigd door zowel Vlaamse als buitenlandse instanties om deel te nemen aan grensoverschrijdende projecten.

Door haar soepele structuur kan PROFFF ook informele initiatieven steunen, die uitgaan van spontaan ontstane werkgroepen.

Meer weten ?

Facebook
Kalender activiteiten

Bestuursleden: dagelijks bestuurVoorzitter
: Giedo Custers
                                         
Ondervoorzitter : Daniël Leroy
Algemeen Secretariaat : Pascale Fierens
Penningmeester :
Guido Simoen
Lid van het bureau : Iris Haentjens
Ledenadministratie: Giedo Custers