FORMAPRIM & FRANCOFORM

FORMAPRIM & FRANCOFORM

Formaprim en FrancoForm zijn twee net-overschrijdende
nascholingsprojecten waarin PROFFF samenwerkt met institutionele
partners. Actuele info is te vinden op de respectievelijke sites van de
projecten:
www.forma-prim.be en in onze rubriek FrancoForm